image
תיקון נפטרים - הדבר הגדול שתוכל לעשות לעילוי נשמת יקיריך
סגולה עצומה שתעזור מאוד לנשמת יקיריך!
תלמידי חכמים ממוקד תהילים ארצי יקדישו לנפטר/ת יום תפילה מיוחד, קריאת תהילים, קריאת קדיש וקריאת התיקון המיוחד.
 
אין דרך לתאר את הנחת שהדבר מביא לנשמות הנפטרים. כך כתב הרב יהודה פתייה זצ”ל, בספרו הקדוש "מנחת יהודה":
"אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גהינום, שהוא נידון בהם - אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר התיקון שכתבנו”.
יתרונות תיקון הנפטרים דרך מוקד תהילים ארצי
נחת רוח לנשמה

נחת רוח לנשמה

ישנם אינספור סיפורים על נפטרים שבאו בחלום וביקשו שיערכו כאן תיקון לנשמתם
 
תיקון לנשמה

תיקון לנשמה

בפרט לנפטרים שהלכו לעולמם בטרם עת, או שנפטרו מבלי שעשו תשובה שלמה בחייהם
תפילות כחסד

תפילות כחסד

תפילות, קריאת תהילים, לימוד תורה לזכות הנפטר וכמובן קריאת תיקון נפטרים

      עלות הפעולות השונות במסגרת תיקון הנפטרים, לפי השם שתעביר/י - 180 ש"ח 
שישמשו לצדקה למשפחות נזקקות, 
וגם להמשך תפעול מערך התהילים והתפילות. 
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם. 
 אשריך על הרצון לעשות חסד של אמת עם נשמת יקירך!     
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד